Slide to unlock
 

Kontakta Solna Församling


Katarina Wolf i Solna församling

Katarina Wolf

Präster, Präst
Direktnr: 08-546 646 52
E-post: katarina.wolf@svenskakyrkan.se

Präst

Personal

Kyrkoherde

Präster

Diakoni

Musik

Ungdom

Förskolan

Sjukhuskyrkan

Information

Församlingsvärdinnor

Vaktmästeri

Kansliet

Kyrkogården