Slide to unlock
 

Kontakta Solna Församling


Kyrkogårdsexpedition

Kyrkogården,
Direktnr: 08-546 647 00
E-post: solnakyrkogard@svenskakyrkan.se

Vi finns i Kaplansgården på
Solna kyrkogård.
Fax:08-546 647 50.
Tel 08-546 647 00 kl 9-12.
e-post: solnakyrkogard@svenskakyrkan.se
BESÖKS/POSTADRESS
Solna kyrkogårdsförvaltning
Kaplansgården
Prostvägen 10
171 64 Solna

Personal

Kyrkoherde

Präster

Diakoni

Musik

Ungdom

Förskolan

Sjukhuskyrkan

Information

Församlingsvärdinnor

Vaktmästeri

Kansliet

Kyrkogården