Slide to unlock
 

Kontakta Solna Församling


Lena Denke diakon i Solna församling

Lena Denke

Diakoni, Diakon
Direktnr: 08-546 646 57
E-post: lena.denke@svenskakyrkan.se

Diakon i Solna församling

Personal

Kyrkoherde

Präster

Diakoni

Musik

Ungdom

Förskolan

Sjukhuskyrkan

Information

Församlingsvärdinnor

Vaktmästeri

Kansliet

Kyrkogården