Slide to unlock
 

Kontakta Solna Församling


Linda Andersson

Diakoni, Diakoniassistent
Direktnr: 08-54664639
E-post: linda1.andersson@svenskakyrkan.se

Diakoniassistent

Personal

Kyrkoherde

Präster

Diakoni

Musik

Ungdom

Förskolan

Sjukhuskyrkan

Information

Församlingsvärdinnor

Vaktmästeri

Kansliet

Kyrkogården