Slide to unlock
 

Kontakta Solna Församling


Lotta Blomquist

Ungdom, Församlingspedagog
Direktnr: 08-54664685
E-post: lotta.blomquist@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog med inriktning mellanåldrarna.

Personal

Kyrkoherde

Präster

Diakoni

Musik

Ungdom

Förskolan

Sjukhuskyrkan

Information

Församlingsvärdinnor

Vaktmästeri

Kansliet

Kyrkogården