Slide to unlock
 

Kontakta Solna Församling


Lotta Lundberg församlingspedagog i Solna församling

Lotta Lundberg

Ungdom, Församlingspedagog
Direktnr: 08-546 646 46
E-post: lotta.lundberg@svenskakyrkan.se

Lotta Lundberg församlingspedagog i Solna församling

Personal

Kyrkoherde

Präster

Diakoni

Musik

Ungdom

Förskolan

Sjukhuskyrkan

Information

Församlingsvärdinnor

Vaktmästeri

Kansliet

Kyrkogården