Slide to unlock
 

Kontakta Solna Församling


Margareta McLaughlin

Margareta McLaughlin

Församlingsvärdinnor, Församlingsvärdinna
Direktnr: 08-546 646 64
E-post: margareta.mclaughlin@svenskakyrkan.se

Margareta McLaughlin Församlingsvärdinna i Solna församling

Personal

Kyrkoherde

Präster

Diakoni

Musik

Ungdom

Förskolan

Sjukhuskyrkan

Information

Församlingsvärdinnor

Vaktmästeri

Kansliet

Kyrkogården