Slide to unlock
 

Kontakta Solna Församling


Marie Logärd

Kyrkogården, Assistent
E-post: marie.logard@svenskakyrkan.se

Marie Logärd assistent på Solna kyrkogård

Personal

Kyrkoherde

Präster

Diakoni

Musik

Ungdom

Förskolan

Sjukhuskyrkan

Information

Församlingsvärdinnor

Vaktmästeri

Kansliet

Kyrkogården