Slide to unlock
 

Kontakta Solna Församling


Mona Lindberg Sjukhuskyrkan

Mona W Lindberg

Sjukhuskyrkan, Präst
Direktnr: 08-517 735 12
E-post: mona.westerlund-lindberg@sll.se

Mona W Lindberg Präst i Sjukhuskyrkan

Personal

Kyrkoherde

Präster

Diakoni

Musik

Ungdom

Förskolan

Sjukhuskyrkan

Information

Församlingsvärdinnor

Vaktmästeri

Kansliet

Kyrkogården