Slide to unlock
 

Kontakta Solna Församling


Peter Nygren

Diakoni, Diakon
Direktnr: 08-546 646 75
E-post: peter.b.nygren@svenskakyrkan.se

Diakon i Solna församling

Personal

Kyrkoherde

Präster

Diakoni

Musik

Ungdom

Förskolan

Sjukhuskyrkan

Information

Församlingsvärdinnor

Vaktmästeri

Kansliet

Kyrkogården