Slide to unlock
 

Kontakta Solna Församling


Peter Strömmer Sjukhuskyrkan

Peter Strömmer

Sjukhuskyrkan, Sjukhuspräst
Direktnr: 08-517 740 55
E-post: peter.strommer@sll.se

Sjukhuspräst på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Personal

Kyrkoherde

Präster

Diakoni

Musik

Ungdom

Förskolan

Sjukhuskyrkan

Information

Församlingsvärdinnor

Vaktmästeri

Kansliet

Kyrkogården