Slide to unlock
 

Kontakta Solna Församling


Ritva Nevalainen Olsson

Sjukhuskyrkan, Sjukhuspräst
Direktnr: 08-517 740 55
E-post: Ritva.nevalainen-olsson@sll.se

Ritva Nevalainen Olsson sjukhuspräst

Personal

Kyrkoherde

Präster

Diakoni

Musik

Ungdom

Förskolan

Sjukhuskyrkan

Information

Församlingsvärdinnor

Vaktmästeri

Kansliet

Kyrkogården