Slide to unlock
 

Kontakta Solna Församling


Stefan Johansson

Församlingsvärdinnor, Husfru
Direktnr: 08-546 646 21
E-post: perstefan.johansson@svenskakyrkan.se

Husfru i Kyrkans hus

Personal

Kyrkoherde

Präster

Diakoni

Musik

Ungdom

Förskolan

Sjukhuskyrkan

Information

Församlingsvärdinnor

Vaktmästeri

Kansliet

Kyrkogården