Slide to unlock
 

Kontakta Solna Församling


Tore Skytén Präst i Solna församling

Tore Skytén

Präster, Präst
Direktnr: 08-546 646 24
E-post: tore.skyten@svenskakyrkan.se

Tore Skytén Präst i Solna församling

Personal

Kyrkoherde

Präster

Diakoni

Musik

Ungdom

Förskolan

Sjukhuskyrkan

Information

Församlingsvärdinnor

Vaktmästeri

Kansliet

Kyrkogården