Slide to unlock
 

Kontakta Solna Församling


Lotta Holmberg Larson musiker i Solna församling

Lotta Holmberg Larson

Musik, Musiker
Direktnr: 08-546 646 51
E-post: lotta.holmberg.larson@svenskakyrkan.se

Lotta Holmberg Larson musiker i Solna församling

Personal

Kyrkoherde

Präster

Diakoni

Musik

Ungdom

Förskolan

Sjukhuskyrkan

Information

Församlingsvärdinnor

Vaktmästeri

Kansliet

Kyrkogården