Kungörelse – sammanträde i Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige i Solna församling sammanträder i Kyrkans hus, Skytteholmsvägen 14, Solna
Torsdagen den 9 november 2017 kl 19.00.
Handlingar till sammanträdet finns tillgängliga på kyrkoförvaltningens kansli, Kyrkans hus, de tider kansliet håller öppet.
Ordf. Helene Ekegren

Personal

Klicka här för att se hela personalen